Společný projekt Vojtěcha Sedláčka a NADĚJE

Člověk bez domova potřebuje nejdřív střechu a pomocnou ruku

Chci ho podpořit
O projektu

Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Projekt Nejdřív střecha podává pomocnou ruku lidem, kteří ztratili bydlení. Umožní jim dostat až dva měsíce ubytování zdarma v noclehárnách nebo azylových domech. Nové zázemí a podpora odborníků jim umožní se znovu nadechnout a pomoci při nalézání bydlení, vyřízení chybějících dokladů, sociálních dávek a hledání zaměstnání.

Každý nově příchozí má šanci ve dvou krocích:

 • 1. Jeden měsíc ubytování zdarma.
 • 2. Druhý měsíc ubytování zdarma pokud je nezbytně nutný.

Projekt je určen těm, kteří:

 • se právě ocitli na ulici, nebo projevují soustavnější snahu se z ulice dostat,
 • jsou v akutní situaci a jejich další pobyt na ulici by znamenal ohrožení života,
 • bydlí sice v zařízení s podporou sociálního pracovníka, ale jejich další setrvání v zařízení je vážně ohroženo.

Získání druhého měsíce je na posouzení sociálního pracovníka. Předpokladem je ochota ke spolupráci ze strany klienta. Sociální pracovník se s klientem zařazeným do projektu setká dle potřeby, minimálně jednou týdně. Šanci na opětovné zařazení do projektu mohou mít i klienti po přijetí, kteří na ubytování nenastoupili.

Veškeré získané prostředky dárců jdou na ubytování. Měsíčně aktualizujeme stav přijatých a vydaných prostředků a počet podpořených klientů. Provozní náklady projektu hradí Vojtěch Sedláček a NADĚJE.

Rozvoj projektu

Na základě pozitivních zkušeností v Praze projevují zájem o Projekt Nejdřív střecha i další města. První se připojily Litoměřice - v místním azylovém domě jsou již první ubytovaní: klientka a dvě rodiny s dětmi. Projekt již působí i v Jablonci nad Nisou, Liberci, Plzni, Písku a Klášterci nad Ohří. Pomoc mohou využít jak jednotlivci, tak rodiny. Projekt hodláme dále rozšiřovat, například o celodenní bydlení v azylových domech nebo v bytech s podporou sociálního pracovníka.

Další dobrá zpráva: od července 2016 se do projektu Nejdřív střecha aktivně zapojilo Centrum sociálních služeb Bohuslava Bureše provozované Armádou spásy v Praze. Následně se přidaly R-mosty s Azylovým domem pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi a začátkem srpna i Městská charita České Budějovice s Domem sv. Pavla.

Neváhejte, svou sociální službu můžete připojit do projektu Nejdřív střecha hned

Ohlasy médií

Ocenění

První benefiční koncert na podporu projektu

Děkujeme operní pěvkyni Aleně Žákové za iniciování benefičního večera. Vystoupila společně s manželem Milošem Ježilem a jejich přáteli Ivanem Holešovským, Klárou Benedovou a Miloslavem Svobodou. Hudební doprovod zajistili Vítězslav Podrazil a Petr Tvrdek.

Výtěžek z benefičního koncertu byl 7 035 Kč. Všem dárcům moc děkujeme.

Prohlédněte si fotogalerii.

Projekt realizují

#

Patronem a iniciátorem projektu je Vojtěch Sedláček.

#

Ubytování a odbornou podporu zajišťuje NADĚJE.

„Člověk na ulici bez prostředků je vždycky nějakým způsobem zraněný, ze sociálního pohledu dokonce zraněný těžce. Je s podivem, v kolika případech poměrně malá pomoc stačí, aby nepadl do trvalého bezdomovectví, ale postavil se na vlastní nohy a odešel po svých.“

- Vojtěch Sedláček

Čísla a příběhy

Podpoření lidé

Za 31 měsíců fungování projektu jste dali šanci 631 lidem bez domova (496 mužům, 106 ženám, 29 rodinám).

TIP: pro zobrazení příběhu klikněte na bílé postavičky

Martina, 44 let, přišla do denního centra se svým plnoletým synem po dvoudenním přespávání na ulici. O střechu nad hlavou přišli z důvodu domácího násilí, kdy utekli od matčina násilnického přítele. Klientka je sankčně vyřazena z úřadu práce. Ubytovali jsme ji přes projekt Nejdřív střecha v azylovém domě. Zajistila si práci, z azylového domu se odstěhovala, a opět začali bydlet společně se synem. Syn byl v projektu zařazen také.

Počet využitých nocí: 33

Ivana, 60 let, přišla do denního centra ve špatném psychickém stavu. Uvedla, že bydlela na komerční ubytovně, kterou platila částečně z invalidního důchodu a částečně z dlouhodobé brigády. Ta ji před nedávnem skončila a ona se musela vystěhovat. Neměla se na koho obrátit s žádostí o pomoc, protože nemá žádné příbuzné, jen kamarádku, která je v podobně tíživé situaci. Díky projektu Nejdřív střecha mohla zůstat na azylovém domě do té doby, než dostala další invalidní důchod. Pak mohla odejít na ubytovnu.

Počet využitých nocí: 13

Vojtěch, 58 let, přišel požádat o pomoc po dvou týdnech strávených na ulici. Předtím bydlel v podnájmu, který platil z učitelského platu. Po snižování stavu ve škole pracoval jako skladník. Když přišel i o toto zaměstnání, ocitl se bez střechy nad hlavou. Díky projektu Nejdřív střecha mohl začít využívat služeb noclehárny. Společně se sociálními pracovníky si zařídil výměnu propadlého občanského průkazu a zaevidoval se na úřadu práce. Ze získané podpory v nezaměstnanosti si hradil ubytování v azylovém domě, kde mu pomohli najít novou práci.

Počet využitých nocí: 30

Milan, 59 let, přišel do našeho střediska požádat o pomoc. Na ulici se ocitnul poprvé. Jeho sociální situace byla špatná již delší dobu, ale pomáhala mu sestra, u které také rok a půl bydlel. Ale i ta se dostala do finanční tísně, a tak zůstal bez střechy nad hlavou. Díky podpoře projektu Nejdřív střecha mu byl zajištěn nocleh. Díky projektu a pomoci sociálních pracovníků si vyřídil doklady a zaevidoval se na úřadu práce. Po konci projektu si dokázal platit ubytování sám a potom přešel do komerční ubytovny.

Počet využitých nocí: 30

Lukáš, 20 let, byl na ulici několik dnů. Měl možnost nastoupit do práce a získat zaměstnaneckou ubytovnu. Do té doby však již neměl peníze na úhradu ubytování. V rámci Nejdřív střechy se do doby nástupu do zaměstnání ubytoval na noclehárně. V daném termínu nastoupil do práce a na ubytovnu zaměstnavatele.

Počet využitých nocí: 11

Martin, 23 let, přišel s tím, že se s ním rozešla přítelkyně kvůli jeho problémům s drogami. Od přítelkyně se odstěhoval a ocitl se na ulici, kde hrozilo, že se jeho problémy s drogami ještě zhorší. Klient se ukázal jako motivovaný se svou situací něco udělat. Dohodl si léčení přes psychologa NADĚJE a byl zařazen do projektu Nejdřív střecha. V době, kdy bydlel na noclehárně, abstinoval. Klient na léčení nastoupil a s přítelkyní se dali znovu dohromady.

Počet využitých nocí: 11

Oldřich, 58 let, přišel ve špatném psychickém stavu. Byl po rozvodu, ztratil dobře placenou práci a v jeho rodině došlo k tragické události. Ocitl se na pokraji zhroucení. Díky psychologické intervenci a okamžitému poskytnutí bydlení se jeho stav stabilizoval. Dokázal si najít příležitostné práce a začal si sám platit ubytování. Později si našel přítelkyni a získal trvalou práci na čerpací stanici. Přestěhoval se do podnájmu a již dále nepotřeboval využívat naše služby.

Počet využitých nocí: 29

Jakub, 21 let, přišel potom, co se pohádal s přítelkyní svého otce. Vzhledem k rodinným problémům opustil dlouhodobé zaměstnání a asi měsíc přespával na ulici. Přes projekt Nejdřív střecha jsme mu nabídli nocleh. Následně si vyřídil sociální dávky a zajistil si jiné bydlení.

Počet využitých nocí: 17

Svatoslav, 53 let, byl propuštěn po deseti letech z výkonu trestu. Potřeboval ihned bydlení, aby se nepropadl zcela na ulici. Nejdříve si hledal práci, ale to se mu z důvodu záznamu v rejstříku trestů nedařilo. Nakonec si vyřídil sociální dávky a odešel na ubytovnu.

Počet využitých nocí: 31

Lumír, 54 let, byl nalezen při nočním terénním programu NADĚJE. Nacházel se ve špatném fyzickém i psychickém stavu. I přes bércové vředy se ho nepodařilo hospitalizovat v nemocnici s odůvodněním, že se nejedná o akutní stav. Byl také bez dokladů a finančních prosředků. Ubytovali jsme ho v azylovém domě, kde se jeho zdravotní stav stabilizoval. Vyřídil si doklady a sociální dávku, ze které si začal hradit ubytování. Následně si našel přivýdělek přes casting u filmu.

Počet využitých nocí: 60

David, 23 let, vyrůstal v dětském domově. Měl problémy s drogami a nevěděl jak dál. Potřeboval ubytování díky špatnému psychickému stavu. Během ubytování si vyřídil občanský průkaz a dávky hmotné nouze. Svou závislost však nezvládl a za vyplacenou dávku si koupil drogy. Dali jsme mu druhou šanci s tím, že bude řešit svou závislost. Dohodl si léčbu, kam také nastoupil. Do doby nástupu na léčbu jsme mu poskytli ubytování.

Počet využitých nocí: 48

Kristýna, 22 let, k nám docházela asi půl roku. Rodina nepřijala jejího staršího přítele a tak skončila na ulici. Když zjistila, že je těhotná, projevila zájem o ubytování. Ubytovali jsme jí v azylovém domě, kde si následně vyřídila sociální dávky. Následně přešla do azylového domu pro matky s dětmi.

Počet využitých nocí: 9

Ivan, 28 let, byl okraden během cesty do Německa, kde měl slíbenou práci. Nic podobného dříve nezažil, za svou situaci se styděl a do Německa již nepokračoval. Během pobytu v noclehárně začal spolupracovat s JOB klubem. Našel si příležitostné práce a později trvalý pracovní poměr mimo Prahu.

Počet využitých nocí: 28

Petr, 36 let, pracoval 11 let jako popelář. Po rozvodu skončil na ulici, kde strávil dva měsíce. Ztratil občanský průkaz a posléze přišel i o práci. Během pobytu na noclehárně si vyřídil nový občanský průkaz a začal hledat zaměstnání. Nejdříve se mu podařilo najít příležitostné práce, následně pak hlavní pracovní poměr. Přestal využívat naše služby a odešel bydlet na komerční ubytovnu.

Počet využitých nocí: 30

David, 22 let, byl na ulici dva dny. Odjel od své rodiny ze Slovenska, protože měl v Praze domluvenou práci. Při příjezdu zjistil, že dohodnutá práce již neplatí. Během pobytu u nás nalezl novou práci a přestěhoval se ke svému kamarádovi.

Počet využitých nocí: 7

Pavol, 23 let, vyrůstal na Slovensku v dětském domově. Přijel do Prahy, kde byl okraden o všechny prostředky a ocitl se bez střechy nad hlavou. Kontaktoval nás po dvou dnech přespávání na ulici. Během pobytu u nás se spojil s ředitelem dětského domova, kde vyrůstal. Ten mu zajistil úhradu cesty zpět na Slovensko, kde má další možnosti pomoci.

Počet využitých nocí: 6

Petr, 30 let, se dostal na ulici po rozchodu s přítelkyní a ztrátě zaměstnání. Měl také problémy s alkoholem, ale cítil se velmi motivovaně a odhodlaně situaci řešit a něco změnit. Petr si během projektu našel práci u úklidové firmy, prozatím jenom brigádně. Poté si našel práci na hlavní pracovní poměr u stavební firmy, kterou ihned přijal. S Petrem jsme pracovali na vyřízení splácení alimentů na dceru. Po skončení podpory z projektu Nejdřív střecha ještě chvíli zůstal na noclehárně, ale už si ji sám platil. Po nějaké době měl alkoholovou recidivu, ze které se rychle dostal. Nyní má práci v Kauflandu a bydlí v podnájmu.

Počet využitých nocí: 22

Robin, 20 let, se rozhodl po neshodách s matkou odejít do Prahy, kde si chtěl najít práci. Se svým handicapem však není v lehké situaci. Přišel o doklad totožnosti a debetní kartu k účtu, na který mu je poukazován důchod. Využil možnosti přespávání na noclehárně a řešení své situace. Poté si požádal o vystavení nových dokladů. Nyní využívá služeb azylového domu.

Počet využitých nocí: 25

Roman, 48 let, přišel do NADĚJE požádat o pomoc. Bydlel s přítelkyní na komerční ubytovně, ale oba přišli o práci a ocitli se na ulici. Roman byl zařazen do projektu Nejdřív střecha a byl ubytován na noclehárně. Romanovu situaci jsme řešili se sociální kurátorkou na Praze 3, která mu pomohla urychlit vyřízení evidence na úřadě práce. Romanovi jsme předali veškeré možné kontakty na pracovní agentury, nabídky práce, zajistili společně výměnu propadlého občanského průkazu, vyřízení výpisu z rejstříku trestů a potravinářského průkazu. Roman si již po 14 dnech našel brigádu ve skladu a poté dostal nabídku od vedoucího na práci na hlavní pracovní poměr. Roman nyní bydlí v azylovém domě, má práci a řeší problémy se zadlužením, které má z minulosti.

Počet využitých nocí: 30

Vladimír, 20 let, kvůli špatným vztahům s rodinou opustil své rodné město v období před vánočními svátky a odjel do Prahy za prací, zde však neměl štěstí a byl okraden o doklady, peníze i mobilní telefon. Do centra přišel po týdnu spaní na ulici ve velmi špatném počasí v prosinci, kdy již i mrzlo. Přivedli ho jiní mladí lidé bez domova, kteří viděli člověka ve špatném stavu a zeptali se ho, zda zná naše centrum a služby, které poskytujeme. Panu V. po příchodu do našeho centra byla poskytnuta strava a ošacení a nabídnuta pomoc se získáním dokladů. Jelikož přišel zrovna kolem svátků, bylo vyřízení RL a OP problematičtější. Díky tomu pan V. strávil pod projektem Nejdřív střecha téměř dva měsíce, což mu pomohlo se stabilizovat a řešit svou situaci. V lednu získal potřebné doklady a nalezl zaměstnání s ubytováním.

Počet využitých nocí: 55

Tomáš, 21 let, společně se svým kamarádem Liborem (19 let) byli propuštěni z ústavní výchovy. Svůj život jako mladiství strávili povětšinou po dětských domovech, k rodinám se pánové vracet nemohli, jelikož je téměř neznali. Z Ostravy přicestovali do Prahy za prací, kterou se jim však bez zázemí nepodařilo najít, oba pánové navíc měli v Ostravě závazky (domluveného lékaře, návštěvu na ÚP) – vyhledali proto naše denní centrum, kam přišli vyčerpaní a unavení po několika dnech spaní venku, kdy neměli na řešení své situace ani sílu ani náladu. Zde získali stravu, sprchu a ubytovali se pod projektem Nejdřív střecha, pod kterým strávili na naší noclehárně jednu noc, poté se jim podařilo získat zpáteční lístky do Ostravy, aby si mohli zařídit potřebné záležitosti. Oba pánové jsou tak příkladem toho, že i jedna noc může pomoci se vzchopit a usnadnit řešení problematické situace.

Počet využitých nocí: 1

Karel, 23 let, se příliš nesvěřoval, jak se dostal na ulici. Vzhledem k jeho mládí a faktu, že se nikdy nezmínil o rodičích, lze předpokládat, že počátky jeho bezdomovectví jsou v neutěšené rodinné situaci. Pan Karel je ze severu Čech, vyučil se lakýrníkem, v sociálně-pracovních záležitostech se téměř neorientuje (vzhledem k mládí ani nemůže). Jeho předností je přání pracovat v automobilce Mladá Boleslav. S touto motivací pracovali i sociální pracovníci nízkoprahového centra, kam se pan Karel přišel poradit „jak dál“. Pan Karel okamžitě dostal lůžko na noclehárně v rámci projektu Nejdřív střecha – každý další den na ulici by jeho situaci zhoršoval. Mezitím pan Karel s pomocí sociálních pracovníků napsal CV, vyplnil personální dotazník do Škody MB a našel si brigádu – roznášení letáků. Po čtyřech týdnech se panu Karlovi podařilo najít i bydlení u známého a z projektu mohl odejít. Po svém odchodu se znovu obrátil na sociální pracovníky, aby mu pomohli vyřídit výpis zdravotní dokumentace potřebný pro nástup do Škodovky. Věříme, že pan Karel si svůj sen splní.

Počet využitých nocí: 29

Jiří, 36 let, se dostal na ulici poprvé v životě. Několik nocí strávených v MHD stačilo, aby pan Jiří přišel o doklady, zbytek peněz a navíc se stal dlužníkem Dopravního podniku. Ve špatném psychickém stavu nakonec přišel do nízkoprahového centra. Pan Jiří se nechtěl podrobně vracet k příčinám, které ho přivedly na ulici, víme jen, že jeho bezdomovectví souvisí se ztrátou zaměstnání, a že nemá nikoho, kdo by mu mohl pomoci. Pan Jiří má maturitu, je vyučený letecký mechanik. Sociální pracovníci hned zařídili „první pomoc“ – možnost stravy, hygieny a zejména bezplatné ubytování. Rozběhla se sociální práce – získání nových dokladů, shromáždění pracovních nabídek, zajištění zdravotní prohlídky a krátkodobé brigády k získání prvních prostředků. Neméně důležitá byla i podpora sebedůvěry pana Jiřího, že svoji kritickou situaci zvládne. Po týdnu ubytování se psychický stav pana Jiřího výrazně zlepšil, poděkoval sociálním pracovníkům za nabídnutou šanci a po dalších třech týdnech odešel do zaměstnání s ubytováním.

Počet využitých nocí: 28

Eva, 34 let, byla propuštěna z opakované hospitalizace v psychiatrické nemocnici. Rodina s Evou nechtěla a nadále nechce být v kontaktu. Projekt ji pomohl, aby mohla bydlet v azylovém domě pro ženy. K bydlení neměla dost financí - pobírala sice invalidní důchod přes 3 tisíce, z toho ale hradila výživné na syna a psychiatrické léky. Projekt Evě pomohl k bydlení v azylovém domě a tím i k pravidelným návštěvám psychiatra, k pravidelnému užívání léků, hrazení alimentů (snížení dluhu) a vyřízení dávek v hmotné nouzi.

Počet využitých nocí: 25

Tříčlenné rodině Ireny, 48 let, se povedlo najít v Litoměřicích pronájem bytu od soukromého vlastníka. Partner Ireny si vydělával příležitostnými pracemi u různých zaměstnavatelů. Irena byla nezaměstnaná, nezletilá dcera chodila do školy. Rodina pobírala dávky v hmotné nouzi, a protože měla i příjem z občasné pracovní činnosti, zvládala unést nemalé výdaje na pronájem bytu. S příchodem zimy, kdy přestaly stavební a zemědělské firmy nabírat brigádníky, byla však rodina zcela závislá jen na příjmu z dávek. Po té nastala situace, kdy byl partner Ireny vyřazen z evidence na úřadu práce. Rodina neměla na nájemné a musela se okamžitě vystěhovat. Díky podpoře z projektu Nejdřív střecha se mohla rodina nastěhovat do azylového domu a mít pokryté výdaje na bydlení v úvodních dvou měsících. Mohli tak zůstat pohromadě. Partner Ireny má opět nárok na dávky v plném rozsahu a nyní jedná o nástupu do pracovního poměru, aby mohli opět důstojně žít všichni společně v bytě.

Počet využitých nocí: 60

Finance

Již jste pomohli částkou 1 235 255 Kč.

Zbývající prostředky pomohou 334 lidem bez domova.

Uhrazeno za bydlení: 901 137 Kč
Ještě je k dispozici: 334 118 Kč
 • Již 1000 korun může pomoci vyřešit situaci člověka, který se právě ocitl na ulici.
 • Již 22 dní střechy nad hlavou může pomoci vyřešit akutní krizovou situaci člověka, který právě ztratil domov.
 • 58 % lidí bez domova, kteří se zapojili do projektu, dokázali svou situaci zlepšit.
Již přispěli

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM ZA STŘECHU PRO LIDI BEZ DOMOVA.

Aktualizováno ke dni 31.3.2017.


 • DAR NAD 100.001 Kč

 • LN Consulting s.r.o.
 • Vojtěch Sedláček - Obslužná spol. s r.o.

 • DAR 50.001 - 100.000 Kč
 • Nano Energies Trade s.r.o.

 • DAR 20.001 - 50.000 Kč

 • Manželé Mariana a Matěj Chytilovi a jejich svatební hosté
 • Petr Karas
 • Manželé Kateřina a Tomáš Kühnlovi a jejich svatební hosté
 • Fabio Melloni
 • Kateřina Trlifajová
 • M. V.
 • Hana Volná

 • DAR 10.001 - 20.000 Kč

 • Agentura ProVás s.r.o.
 • Anaon, veřejně prospěšný spolek
 • J. B.
 • Josef Dolejš
 • Ekokoza.cz
 • Zbyněk Erneker
 • ESTEC, spol. s r.o.
 • HELENA LUKAS FOTO, s.r.o.
 • Jan Pavel
 • Jakub Plášil
 • Vlasta Plocková
 • Stanislav Střeštík
 • Martin Švihla
 • Patrik Tauer
 • Martin Zoubek

 • DAR 5.001 - 10.000 Kč

 • Jan Babický
 • J.B.
 • Jana Dickerson
 • Matouš Ejem
 • ENVItech Bohemia s.r.o.
 • René Hradecký
 • Jan Chudomel
 • Jiří Kozelka
 • Petr Melničuk
 • Jan Nesnídal
 • Helena a Jarik Nešetřilovi
 • Karel a Klára Novotných
 • Marcela a Zbyněk Olmerovi
 • Jan Pánek
 • Nela Pavlíková
 • Josef Procházka
 • Vít Rada
 • Jan Selinger
 • Markéta Schwarzová
 • Jan Sokol
 • René Ševčík
 • Jan Vondrák
 • Helena Wilsonová

 • DAR 2.001 - 5.000 Kč

 • Daniela a Pavel Beer
 • Jiří Buček
 • Johana Bukovská
 • Clearstream Operations Prague s.r.o.
 • Aleš Crha
 • Anna Černá
 • Dokoupil Milan
 • Diana Duffeková
 • Jakub Gal
 • Jakub Hadraba
 • Jiří Hanuš
 • Petr Herian
 • Holcovi
 • Kyriaki a Jakub Chábovi
 • IMT Technologies & Solutions s.r.o.
 • Lenka Kotuláková
 • Jan Koucký
 • Tomáš Kozelek
 • Petr Maj
 • Jan Marian
 • Marie a František Markovi
 • Jiří Mesicki
 • Nástrojárna Ivan SOKOL
 • Jiří Nebeský
 • Věra Nováková a Pavel Brázda
 • Pavel a Naďa Peškovi
 • Luisa Robovská
 • Romana Rozehnalová
 • Karel Schwarzenberg
 • Viktor Slavík
 • Jana Sokolová Páclová
 • Jana Svobodová
 • Marie Šlancarová
 • Jaroslav Šmíd
 • Lucie Šmídová
 • Natalie Valtová

 • DAR 1.001 - 2.000 Kč

 • Václav Balous
 • Petr Bříza
 • p. Čapek
 • Michal Doležal
 • David Dostal
 • Darina Doubková
 • GASTRO STEN s.r.o.
 • Jiří Gruntorád
 • Ludmila Horáčková
 • Cyril Höschl
 • Leona Kalvodová
 • Jan Karkoš
 • Lenka Kerelová
 • Luděk Knorr
 • Pavel Kouba
 • Šimon Krmenčík
 • Martin Kubík
 • Tomáš Kvasnička
 • Pavel Měkota
 • Magda a Martin Mrnkovi
 • Radek Obrusník
 • A.P.
 • Lubomír Pařil
 • Radomír Pastrňák
 • Martin Pištora
 • Libor Prudký
 • Daniela Rázková
 • Patrik Sainer
 • Jitka Sinkulová
 • Marek Skotnica
 • Petr Slačálek
 • Jiří Šourek
 • USU Software, s.r.o.
 • Ivan a Dana Veisovi
 • Tomáš Vrba

 • DAR DO 1.000 Kč

 • Zlata Adamovská a Petr Štěpánek
 • Jan Aksamít
 • Ochgerel Altangerel
 • Dagmar Andresová
 • Asociace turistických oddílů mládeže ČR
 • Jan Červinka
 • Josef Danda
 • Tomáš Daněk
 • Diplomatická akademie s.r.o.
 • Marie Dymičová
 • J. F.
 • Petr Hájek
 • Anna Havelková
 • Marie Holíková
 • Miroslav Hrabal
 • E.K.
 • J.K.
 • Tzveta Kambourová
 • Nikola Karasová
 • Kateřina Kerelová
 • Petr Klika
 • Petra Kolínská
 • Marcela Kottová
 • Tomáš Kvasnička
 • Kotulkovi
 • Václav Kozel
 • Guillaume Lahournat
 • Máchová Scharffová
 • Josef a Vladislava Machovi
 • Jakub Marek
 • Veronika Mistrová
 • Stanislava Mohwaldová
 • Bára Müllerová
 • Martina Němcová
 • Eva Nepomucká
 • David Němec
 • Ondřej Němec
 • Tomáš Novotný
 • Tomáš Opočenský
 • Michaela Ouřecká
 • Petr Paderlík
 • Karel Palek
 • Sylva Palková
 • Martin Palouš
 • Martina Patrmanová
 • Marie Pavlásková
 • Jiří Plachý
 • Jarmila Plocková
 • Petr a Magdalena Pospíchalovi
 • Jan Provazník
 • Bohdana Rambousková
 • Daniela Ratajová
 • Rohlíkovi
 • Vladimír Roskovec
 • David Rozumek
 • Jana Řežábková
 • Johana Sedláčková
 • Gabriel Sedlák
 • Adriana Skřivánková
 • David Slačálek
 • Eva Sloncová
 • Monika Slota
 • Karel Svoboda
 • Jiřina Šiklová
 • Miloslava Šimčáková
 • Dagmar Švecová
 • Tomáš Tichý
 • asociace TOM
 • Monika Trnková
 • Lucie Valoušková
 • Jan Vaněk
 • p. Veis
 • Pavel Vendelberger
 • Hana a Jiří Verzichovi
 • Adam Weiss
 • Jitka Zykánová
Chci darovat

Přispět můžete i přes účet NADĚJE v Praze číslo 8002-0316012163/0300, var. symbol 201405

PAYMENTS FROM ABROAD:
Partner Name: NADĚJE, projekt Nejdřív střecha
IBAN: CZ34 0300 0080 0203 1601 2163, BIC (SWIFT): CEKOCZPP, Variable Symbol (Reference Number): 201405
BANK: CSOB, a.s. (Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.), BANK ADRESS: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5

Hodnotu daru si podle zákona můžete odečíst od základu daně z příjmu, když úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč od fyzické osoby nebo 2000 Kč od právnické osoby. Potvrzení o výši daru Vám ráda vystaví Eva Krůtová, email: podpora.praha@nadeje.cz

Chci vědět více

Komu pomůžete

Lidem, kteří se právě ocitli na ulici bez zázemí a bez práce a potřebují se rychle odrazit ze dna, těm, kteří se rozhodli bojovat se ztrátou domova a jsou motivovaní začít znovu, nebo lidem, kteří jsou v akutní situaci, kdy by jejich další pobyt na ulici znamenal újmu na životě.

Co konkrétně podpoříte

Ze získaných prostředků uhradíme až první dva měsíce ubytování lidem bez domova, kteří tak dostanou možnost zorientovat se ve své situaci a začít ji řešit. Ubytování získají v noclehárnách (nabízejí pouze přenocování) nebo azylových domech (nabízejí celodenní pobyt). Postupně bychom chtěli poskytovat především celodenní bydlení v azylových domech nebo bytech s podporou sociálního pracovníka. Součástí zařazení do projektu je i intenzivní odborné sociální a psychologické poradenství.

Proč by to mělo pomoci

Již první dny života na ulici mají devastující vliv na osobnost jedince. Proto je důležité, aby doba života na ulici byla co nejkratší. Projekt Nejdřív střecha nabídne lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou, pomocnou ruku a umožní jim tak získat čas na zorientování se ve své situaci, vyřízení potřebných dokumentů, nalezení práce apod. Záleží však na nich, zda nabízenou pomoc přijmou.

Co to přinese konkrétnímu člověku bez domova

Stabilitu, čas, prostor a především šanci na návrat k běžnému životu před úplným propadem do života na ulici.

Jak vypočítáváme částku, která může pomoci jednomu klientovi

Klienti zapojení v projektu získají přenocování v noclehárně nebo celodenní ubytování v azylovém domě. Záleží na jejich aktuální situaci a dostupnosti volných míst. V případě, že nemá klient zdravotní omezení či nepracuje v noci, preferujeme noclehárnu. Cena za přespání v noclehárně je asi čtyřikrát levnější než cena za bydlení v azylovém domě. Přibližně 85 % klientů projektu přespává v noclehárně. Cenu 1000 Kč, která může pomoci jednomu klientovi, vychází z výpočtu částky za průměrně poskytnuté noci u úspěšných klientů. Klienti, kterým projekt nejvíce pomohl, potřebovali k řešení své situace v průměru 21 dní.

Jak mohu projekt podpořit

Projekt můžete podpořit zasláním finančních prostředků na účet NADĚJE s uvedením variabilního symbolu, který jsme pro účel projektu vyčlenili. Veškeré prostředky půjdou přímo na úhradu pobytu konkrétních klientů.

Kontakt
Kontakt

NADĚJE
K Brance 11/19e, 155 00 Praha 5
Telefon: +420 222 521 110
IČO: 00570931
Web: www.nadeje.cz

Jan Kadlec
oblastní ředitel NADĚJE v Praze
Telefon: +420 604 233 533
Email: j.kadlec@nadeje.cz

Vojtěch Sedláček
patron a iniciátor projektu
Telefon: +420 608 971 236
Email: provas@volny.cz

Realizace webu: Invisible.cz